KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

1. Genel Bilgilendirme:

Kent Şehircilik için bu internet sitesine girdiğiniz andan itibaren kişisel verilerinizin korunması  ve güvenliğinin sağlanması oldukça önemlidir. Kent Şehircilik bunun için gerekli önlemleri almakta ve kişisel verilerinizi gerekli olduğu zaman ilgili mevzuata uygun olarak işlemektedir. 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına İlişkin Aydınlatma Metni,   kentsehircilik.com uzantılı internet sitesine girildiği andan itibaren yapılacak veri toplama ve/veya dağıtımı ve güvenliği politikasına ilişkin kuralları içermekte olup; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”)’un 10. maddesi ile hüküm altına alınan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla internet sitemizi kullanan müşterilerimizi ve üçüncü kişileri bilgilendirmek için hazırlanmıştır. Kent Şehircilik, yürürlükte bulunan mevzuatın değişmesi halinde gerekli değişikliklere uyum sağlayabilmek adına işbu metni değiştirme hakkını her zaman saklı tutar.

2. Veri Sorumlusu:

https://www.kentsehircilik.com/ uzantılı internet sitesi, Kent Şehircilik (“Kent Şehircilik”) tarafından işletilmektedir. Kent Şehircilik veri sorumlusu olarak ilgili mevzuatta belirtilmiş olan kişisel verilerin işlenip işlenmeyeceğinden, işleme amacının ne olduğundan, işleme ve aktarım vasıflarının neler olacağından, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetimininin sağlanmasından sorumlu kişidir. 

Veri sorumlusuna iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Unvan: Kent Şehircilik ve Planlama Hizmetleri Limited Şirketi

Adres: İçerenköy Yolu Caddesi, Sermet Bey Apartmanı No: 12/39 D: 9 34752, Ataşehir/ İstanbul

Telefon: 0216 577 00 17

E-posta: info@kentsehircilik.com

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Aktarılması:

Kent Şehircilik yürülükte bulunan mevzuata uygun olarak ve bununla sınırlı olmak kaydıyla müşterilerinin ve ziyaretçilerinin kişisel verilerini kaydedebilir, saklayabilir ve/veya sınıflandırarak işleyip, devredebilir. 

Kent Şehircilik, kullanıcı kaydı aşamasında ve internet sitesinden alışveriş işleminizin tamamlaması için müşterilerinden veya ziyaretçilerinden bazı kişisel verilerinizi talep eder. Kişisel veriler ilgili Kanun’da kimliği belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak olarak tanımlanmıştır. Sitemizde bulunan formlarda ziyaretçilerimizin ad, soyad, e-posta ve posta adresi, telefon numarası, şifre, kredi kartı bilgileri, hesap numarası, vergi numarası, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası gibi kişiye özel bilgilerini girmeleri gerekebilmektedir.

Kişisel verileriniz Kent Şehircilik tarafından, internet sitemizden maksimum fayda elde edilmesi için hızlı kullanım, beğeni ve ilgi alanlarının tespiti açısından doğru veya alternatif ürünler sunulması, internet sitemizde yer alan ürün ve hizmetlere ilişkin güncel bilgi aktarımı sağlamak, kullanıcılarımıza hizmet sektörüne ilişkin gelişmelerden haberdar etmek amacıyla gönderilecek olan kişiye özel duyuru, haber bülteni, indirim ve fiyat bilgilendirmeleri için müşterilerle irtibata geçmek, veri güvenliğinin temini, ödemelerin gerçekleştirilmesi, 3. şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerin yerine getirilmesini sağlamak ve kullanıcılarımız ile aramızda kurulacak olan satış ve/veya hizmet sözleşmenin ifası amacıyla işlenmektedir. Kişisel verilerin güvenliği ve Kanun’a uyum için söz konusu veriler, Kent Şehircilik tarafından destek alınan yurtiçi bilgi sistemlerin sağlayıcılarına aktarılmaktadır. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen ziyaretçilerimizin info@kentsehircilik.com adresine mail göndermesini rica ederiz.

Kent Şehircilik kullanıcı olduğunuz andan itibaren talep etmeniz halinde günlük ve/veya haftalık bilgilendirme e-postalarını, e-posta adresinize gönderecektir. Bu e-postaların içeriği, satın almış olduğunuz hizmet ve/veya ürünlere ilişkin bilgiler, ilgileneceğinizi düşündüğümüz ürünler, 3. kişilerin reklamlarını ve benzeri bilgileri içerebilir. Dilediğiniz zaman bu e-postalarla ilgili değişiklik yapma, hizmetten vazgeçme ve/veya yeniden başlatma hakkınızı Kent Şehircilik’in internet sitemizde yer alan telefon ve e-posta bilgileri yardımıyla talepte bulanarak kullanabilirsiniz.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kent Şehircilik kişisel verilerinizi ülkemizde yürülükte bulunan başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere yasal mevzuatlar uyarınca gereği gibi işler ve koruma altına alır. Kent Şehircilik, kullanıcıları ile arasında kurulacak olan sözleşmenin ifasını gereği gibi yerine getirebilmek adına, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Türk Ceza Kanunu ile hüküm altına alınan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla müşterilerinin ve internet sitesini ziyaret eden kullanıcıların kişisel verilerini kaydeder. 

5. Çerezlerin Kullanımı:

Kent Şehircilik müşterilerin ve kullanıcılarının internet sitesinden en iyi şekilde faydalanabilmesi için Çerez ve benzeri teknolojileri kullanmaktadır. Kent Şehircilik, kullandığı çerezler ile kullanıcılarının internet sitesinde gezinme bilgilerini, site kullanım alışkanlıklarını ve kullanım geçmişi bilgilerini kişiye özel tercih dosyası oluşturmak, kullanıcılarına özel promosyon, tanıtım, pazarlama teklifleri sunmak, kullanıcılarının ilgi alanlarına ilişkin bilgi sahibi olmak, güvenliği sağlamak veya artırmak, hizmet etkinliğini ve kullanım alanını belirleyebilmek, müşterilerinin ilgisini çekebilecek reklamlar vermek, internet sitesinde yer alan içerik ve ürünleri müşteri alışkanlıklarına göre değiştirme ve/veya iyileştirme ve/veya tercihleri belirlemek amacıyla kayıt altına alabilir.

Kent Şehircilik’nin Çerez Politikası’nda yer alan bilgiler kapsamında internet sitesini ziyaret eden tüm kullanıcılar tarayıcı ayarlarında değişiklik yaparak çerezleri kontrol etme hakkına sahiptir.

6. Kişisel Verilerin Paylaşılması:

Kent Şehircilik müşterilerine ve internet sitesi kullanıcılarına ait kişisel verileri sadece yasal mevzuat ve ilgili kişilerden aldığı izin çerçevesinde üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bunlar dışında yasalar gereği ve/veya kamu kurumları tarafından talep edilen bilgiler çerçevesinde gerektiğinde kişisel veriler paylaşılabilir. Ancak tüm veri aktarımı prosedürlerinde herhangi bir hak veya güvenlik ihlali olmaması açısından Kent Şehircilik gerekli tüm önlemleri alır. Kent Şehircilik’in yürürlükteki mevzuata uygun olarak veri paylaştığı kişi, kurum veya kuruluşun gerekli önlemleri almaması nedeniyle yaşanabilecek herhangi bir ihlalden veya hak kaybından Kent Şehircilik sorumlu değildir.

Kent Şehircilik müşterilerine ve internet sitesi kullanıcılarına kaliteli bir hizmet vermek adına bazı kurum ve özel şirketlerle çalışmakta, iş birliği yapmaktadır. Bu nedenle kişisel veriler Kent Şehircilik’nin yurtiçinde bulunan doğrudan veya dolaylı iştirakleriyle, faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığı program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti alınan yurtiçi veya yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerine ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olunan yurtiçindeki kuruluşlarla, müşterilere ödeme seçeceği sunmak için anlaşmalı olunan bankalarla ve gerektiğinde Bankalararası Kart Merkeziyle, tüm kullanıcılara kaliteli bir hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında reklam şirketleri ile paylaşılabilmektedir.

7. Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Kullanıcıların Yasal Hakları, Kullanımı ve Başvuru:

Kent Şehircilik tarafından işlenen tüm kişisel verilere ilişkin ilgili kişiler her zaman yasal haklarını kullanabilir, bilgi talep edebilir ve merak ettikleri tüm sorular veya görüşleri için Kent Şehircilik’e ulaşabilirler. Kent Şehircilik tarafından kişisel verileri işlenen tüm müşteri ve internet sitesi kullanıcıları;

    • Kendileri ile ilgili olarak kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,

    • İşlenmiş herhangi bir kişisel verisi varsa buna ilişkin bilgi talep edebilir,

    • Kişisel verilerinin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaca uyulup uyulmadığını öğrenebilir,

    • Kişisel verilerin yurtiçinde veya yurtdışında herhangi bir üçüncü kişi veya kuruma aktarılıp aktarılmadığını, aktarılıyorsa bunların kimler olduğunu öğrenebilir,

    • Kişisel verilerinin eksik veya hatalı işlenmesi halinde bunları tamamlanmasını veya düzeltilmesini isteyebilir,

    • İlgili Kanun kapsamında kişisel verilerinin silinmesini isteyebilir,

    • Kişisel verileri hakkında düzeltme, tamamlama veya silme talebinde bulunursa bunların aktarım yapılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir,

    • Kendisiyle alakalı kullanılan kişisel veriler vasıtasıyla yapılan bir analiz sonucunda aleyhine herhangi bir sonuç çıkıp çıkmadığını öğrenebilir,

    • Kişisel verilerinin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle bir zarara uğrarlarsa bu zararın giderilmesini isteyebilirler. 

İlgili kişiler yukarıda belirtilen yasal haklarını işbu aydınlatma metninde belirtilen veri sorumlusuna kimliklerinin doğrulanması kaydıyla info@kentsehircilik.com adresine e-posta göndererek, yazılı olarak veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemlerle iletmek suretiyle diledikleri zaman kullanabilirler.

8. İnternet Siteleri İle Olan İlişki:

https://www.kentsehircilik.com/ içeriğinde zaman zaman farklı internet sitelerine yönlendirme yapan bağlatılar olabilir. Diğer internet sitelerine verilen bağlantıların kullanılmasıyla alınan riskler internet sitesini ziyaret eden kişiye aittir. Bu bağlantıların yönlendirildiği alandaki bilgilerin ve sitelerde verilen bağlantıların nitelikleri Kent Şehircilik tarafından araştırılıp, doğruluğu ve güvenilirliği hakkında bir yargıda bulunulmamıştır. Kent Şehircilik, tüm kullanıcılarına her zaman diğer internet sitesi bağlantılarının gizlilik politikası sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.